Faktaboks om indemiljø og sundhedsspørgsmål

Dårlig luft indenfor kan have konsekvenser, en elektriker kan hjælpe med ventilation montering her er lidt fakta om indendørs luft. 

Hvad er overfølsomhed?
Overfølsomhed over for et stof betyder, at man er mere følsom over for dette, end befolkningen generelt er. Allergi er en undergruppe af overfølsomhed, der er forårsaget af reaktioner i kroppens immunsystem. Overfølsomhedsreaktioner er almindelige ved bygningsrelateret dårligt helbred.

Hvordan ved man, om man er overfølsom?
Overfølsomhedstest er påkrævet. Et eksempel på, hvad der kan testes, er hyperreaktivitet i luftrøret. Du kan også teste øjne og næse. Overfølsomhed gør dig mere følsom og oplever symptomer hurtigere.

Læs mere: dårligt indeklima symptomer og dårlig luft indenfor konsekvenser 

Hvad er hyperreaktivitet?
Hyperreaktivitet er en form for overfølsomhed. Hyperreaktivitetsproblemer opstår oftest hos astmatikere, men kan også forekomme hos andre. Individets følsomhed kan variere over tid.

Mennesker med hyperreaktivitet kan have lettere ved end andre at få slimhindeproblemer (luftvejsproblemer og irriterede øjne), når de kommer i kontakt med irriterende og stærkt lugtende stoffer, såsom tobaksrøg, udstødningsgasser og parfume. Sådanne problemer kan også skyldes visse kemiske stoffer i arbejdsmiljøet.

Hvad er allergi?
Allergi betyder, at den enkelte har udviklet en øget følsomhed over for noget, man tidligere har været udsat for. Dette er normalt forårsaget af specifikke immunologiske mekanismer såsom antistoffer (Ig E), der reagerer på fremmede stoffer. Det er ikke altid muligt at påvise specifikke immunologiske mekanismer. Du kan fx opleve eksponeringsproblemer, som du opfatter som negative, selvom eksponeringen i sig selv ikke har nogen påviselig effekt på kroppens immunforsvar. Det kan fx være relevant for visse lugte.

Hvad er et allergen?
Et allergen er et stof, der forårsager en allergisk reaktion.

Har du dårlig luft indenfor så kan du investere i varmegenvinding